Welkom

Welkom op de website van het OPDC St. Michael!

OPDC St. Michael
OrthoPedagogisch Didactisch Centrum

Bezoekadres: Tongerseweg 135
6213 GB Maastricht
tel.: 043 - 3473000
fax.: 043 - 3540660
Postadres: Postbus 2077
6201 CD Maastricht

Locatiemanager: Mevr. J. van Zoest - van Eijndhoven

Teamleider: Dhr. H. Stevens