Welkom

Welkom op de website van het OPDC St. Michael!

OPDC St. Michael
OrthoPedagogisch Didactisch Centrum

Bezoekadres: Hunnenweg 4
6224 JP Maastricht
tel.: 043 - 3473000 / 043 - 3472904
fax.: 043 - 3540660
Postadres: Postbus 3133
6202 NC Maastricht

Locatiedirecteur a.i.: Dhr. H. Stevens