Welkom

Welkom op de website van OPDC St. Michael

OPDC St. Michael is met ingang van schooljaar 2016-2017 verhuisd!

OrthoPedagogisch Didactisch Centrum / Nevenvestiging Zorg

 

Eenhoornsingel 100

6216 CW Maastricht 

tel.: 043-3541234

Postadres: Postbus 3133
6202 NC Maastricht

Locatiedirecteur a.i.: Dhr. H. Stevens