• Download alle digitale informatie onder het kopje Bovenschoolse voorziening/Algemene info/Downloaden
  • Schoolgids 2014-2015
  • Kwijtschelding aanvraag gemeentebrief en aanvraag
  • Klik hier voor nieuwsbrief 4
  • Kalender open dagen MBO 2014-2015
  • De opbrengst van de sponsoractie voor Serious Request is bijna €1500,-!!!! Geweldig! Klas 1D van mentoren mw. Schoonbrood en mw. Fiekers, heeft het meeste geld ingezameld en mag daarom op vrijdag 19 december het geld met de hele klas naar het Glazen Huis in Haarlem brengen! Dank aan alle leerlingen en sponsoren.
  • Het voltallige team van OPDC St. Michael wenst u heel fijne kerstdagen en een gelukkig 2015!