• Alle info op de site wordt aangepast.
    • Alle verstuurde brieven of eerder vermelde informatie, vindt u onder Bovenschoolse voorziening/Algemene info/Downloaden
    • U kunt hier de schoolgids 2015-2016 downloaden. In dit document staat alle benodigde informatie.
    • vrije dagen i.v.m studiedagen docenten: maandag 12 oktober, dinsdag 24 november, woensdag 20 januari, donderdag 10 maart, vrijdag 27 mei
    • Start PTA 1 en 4: donderdag 26 november